Blijf op de hoogte van de voortgang!

 

Home N366 - Vaart met veiligheid Infrastructuur Provinciaal Inpassingsplan

Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan

De provincie is bezig met voorbereidingen om de N366 tussen Veendam en Stadskanaal aan te pakken. De weg wordt verdubbeld en verbreed. Hoe de weg eruit komt te zien is vastgelegd in een provinciaal bestemmingsplan, het zogeheten Provinciaal Inpassingsplan N366 Veendam-Nieuwe Pekela-Stadskanaal. Het inpassingsplan is op 20 april 2016 gewijzigd vastgesteld door Provinciale Staten.
 

Bekijk onderstaand filmpje voor uitleg over het Provinciaal Inpassingsplan of lees de toelichting daaronder.

 

 

Tussen Veendam en Nieuwe Pekela gaat de provincie de N366 verdubbelen naar twee rijbanen met ieder twee rijstroken. Van Nieuwe Pekela tot Stadskanaal wordt de weg verbreed naar 8,60 m. Tijdens het verbreden van de weg gaat de provincie ook de kruising bij Pekela-Zuid ongelijkvloers maken. Hoe de weg en de nieuwe kruising eruit komen te zien, staat in het provinciale inpassingsplan. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de pagina 'Wegvak Veendam - Nieuwe Pekela'.

 

Gewijzigde vaststelling

Provinciale Staten hebben op 20 april 2016 besloten om in de toelichting op het inpassingsplan enkele wijzigingen door te voeren ten opzichte van het ontwerp-plan. Het gaat om de volgende aanpassingen:

- In paragraaf 5.12 van de plantoelichting is toegevoegd dat de provincie in overleg is met Tennet over de mogelijkheden voor realisatie van de verbreding van de N366;

- In paragraaf 5.4 Ecologie van de plantoelichting is de tekst over de ontheffingsprocedure in het kader van de Flora- en faunawet gewijzigd. De ontheffing is inmiddels verleend.

- In de plantoelichting is een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd.

 

Start verdubbeling in 2017

De vaststelling van het PIP betekende dat de provincie kon beginnen met voorbereidingen voor de aanleg van de weg. Belanghebbenden konden nog wel beroep aantekenen. Dat is twee keer gebeurd. De provincie is in het voorjaar van 2017 begonnen met de werkzaamheden. In het najaar van 2016 werden daarvoor alvast de bomen verplant en verplaatst.

 

 

N366 Veilig op twitter

N366_Veilig
Vanaf ma 10 mei, 7.00 uur is de parallelweg langs de N366 tussen Pekela en Alteveer gestremd voor alle verkeer. De… https://t.co/YAHxH5hLHE

83 days ago Retweeten Antwoorden

N366_Veilig
?????? | Vanaf dinsdag 6 april wordt de Onstwedderweg tussen de rotonde Pekela-Zuid en de Nieuwe Zuideraanleg afgeslot… https://t.co/3rH3bCWRFA

112 days ago Retweeten Antwoorden