Blijf op de hoogte van de voortgang!

 

Home N366 - Vaart met veiligheid Infrastructuur Landschappelijk en verkeerskundig ontwerp

Landschappelijk en verkeersdeskundig ontwerp

Zoals je je huis opnieuw inricht en schildert, zo is ook naar het ontwerp van de N366 en de bermen gekeken: eerst de keuzes in grote lijnen maken, en dan steeds meer op detail beslissingen nemen. Voor de verschillende wegvakken van de N366 leest u hieronder, aan de hand van de zogeheten wegprofielen, waartoe dit heeft geleid.

 

Wegvak Veendam-Pekela
 

Op de bovenstaande afbeelding ziet u hoe de weg tussen Veendam en de Pekela’s er in hoofdlijnen uit gaat zien. Omdat hier veel verkeer rijdt, rond de 20.000 auto’s per dag, wordt de weg hier verdubbeld. Per richting komt er dus één rijbaan met twee rijstroken. Daartussen komt een middenberm met een vangrail. Ook wordt de ruimte naast de kantlijn – de zogeheten ‘redresseerstrook’ – breder. Dit alles betekent dat er flink meer ruimte nodig is. De totale breedte van de weg met bermen is nu ongeveer achttien meter en dat wordt ongeveer veertig meter. Om die ruimte te maken wordt land aangekocht, worden sloten verlegd en worden bomen gekapt of herplant.

 

 

 

Wegvak Alteveer-Stadskanaal

 

Van de Pekela’s tot het kanaal boven Stadskanaal rijden er beduidend minder auto’s dan op het deel Veendam-Pekela. Daarom hoeft de weg hier niet verdubbeld te worden. De weg wordt wel verbreed tot de nieuwe norm van 8,60 meter (zie bovenstaande afbeelding). Ook in dit deel worden de bomen verder van de weg geplaatst en worden de redresseerstroken breder. Tussen de Pekela’s en Alteveer ligt een parallelweg langs de N366, de Onstwedderweg (zie onderstaande afbeelding). Deze weg wordt misschien verplaatst, afhankelijk van naar welke kant de N366 wordt uitgebreid. 

 

Wegvak Pekela-Alteveer

 

Het profiel voor de rest van de weg, van de bocht waar de weg zich langs het kanaal boven Stadskanaal vlijt tot Duitsland, ziet u op onderstaande afbeelding. Op dit wegvak is de weg al verbreed en voorzien van een groene middenstreep. Er worden nog wel bomen en bosschages gekapt om de weggebruiker meer zicht te bieden op de omgeving. Hierdoor genieten de weggebruikers optimaal van het mooie landschap. De  N366 is landschappelijk gezien geen storende factor in een mooi vergezicht, de weg zelf is onzichtbaar. Alleen de auto’s die erover rijden verraden zijn ligging. Daar waar weghalen van de bosschages het woongenot van omwonenden vermindert blijft het groen staan.

Wegvak Stadskanaal-Duitse grens

 

Groene streep

In het midden van de weg komt tussen de dubbele witte lijn een groene streep. Die streep geeft aan dat de N366 een autoweg is. Dat betekent dat de maximum toegestane snelheid 100 km/uur is, tenzij borden anders aangeven. Waar de witte streep onderbroken is, mag u inhalen; bij een doorgetrokken witte streep niet. Die regel verandert niet door de groene streep. 

 

Wel of geen bomen langs de kant van de weg

De kaartjes laten zien dat op het deel van Veendam tot het kanaal boven Stadskanaal links en rechts van de weg bomen staan, en vanaf daar tot de Duitse grens niet. Dat heeft te maken met de ligging van de weg in het landschap. Het noordelijke deel is een open veenkoloniaal landschap. Om dat landschap te benadrukken ligt de weg juist besloten tussen bomen. Het zuidelijke deel van de N366 ligt in een ander landschap, het heideontginningsgebied. Hier staat meer bebouwing en staan bosschages, in het landschap haaks op de richting van de weg. Om dit te benadrukken en vanwege de verkeersveiligheid, worden bestaande bomenrijen langs dit deel van de weg weggehaald. De bosschages die haaks op de weg staan, meer het landschap in, benadrukken dan met name dit landschap. Bosschages te dicht op de weg worden wel verwijderd. Hierdoor kan het landschap goed worden beleefd. Alleen waar het woongenot in het geding komt, blijven de bosschages gehandhaafd. 

 

Veiligheid                   

Zoals gezegd worden de bermen langs de weg op enkele plekken breder gemaakt. De bomen komen op ruim zeven meter van de weg te staan. Dat gebeurt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door ervoor te zorgen dat er dicht langs de weg geen obstakels staan die bij een botsing niet meegeven, vermindert de kans op een ernstige afloop van een ongeluk. Natuurlijk kunnen er nog steeds auto’s van de weg raken, maar ze zullen niet zo snel meer tegen een boom botsen. Bovendien heeft de berm een remmende werking. Als een auto dan alsnog een boom raakt, zal dat met een lagere snelheid gebeuren.

 

Waarom dan niet alle bomen weghalen? Bomen langs de weg hebben ook een positief effect: weggebruikers kunnen door de bomen het verloop van een weg beter inschatten en hebben daarnaast de neiging minder hard te rijden door de aanwezigheid van de bomen. 

 

Bomen verplaatsen en herplanten

De bomen langs de weg, vooral eiken, zijn over het algemeen gezond en in de bloei van hun leven. Daarom is ervoor gekozen om die bomen niet te kappen, maar liever te verplaatsen (verschuiven) of te verplanten. Als de nieuwe plek van de boom zich dichtbij de huidige plek bevindt wordt de boom naar de nieuwe plek toe verschoven. Dit gebeurt door een grote plaat onder de boomwortels te schuiven en deze met boom en al naar de plaats van bestemming te trekken. Zijn de bomen minder groot en moeten deze verder van de huidige plek worden neergezet dan kan een boom worden verplant. De boom wordt dan met een forse wortelkluit uitgegraven en getransporteerd naar de nieuwe plek.

 

Daarnaast mogen bomen niet zomaar worden gekapt. Volgens de regels moeten gekapte bomen en bosschages worden gecompenseerd. Daarom worden circa 100 bomen geplant bij de entree van Veendam.

 

Definitieve keuzes

Wat hier staat beschreven, zijn keuzes op hoofdlijnen. Op dit moment en de komende tijd wordt er gesproken met allerlei betrokkenen als aanwonenden en grondeigenaren. Hun meningen worden meegewogen bij het maken van de definitieve keuzes. 

 

Hoe de provincie de bermen wil inrichten is ook te lezen in het 'Landschappelijk en verkeerskundig ontwerp' (opent in nieuw venster).

N366 Veilig op twitter

N366_Veilig
Vanaf ma 10 mei, 7.00 uur is de parallelweg langs de N366 tussen Pekela en Alteveer gestremd voor alle verkeer. De… https://t.co/YAHxH5hLHE

83 days ago Retweeten Antwoorden

N366_Veilig
?????? | Vanaf dinsdag 6 april wordt de Onstwedderweg tussen de rotonde Pekela-Zuid en de Nieuwe Zuideraanleg afgeslot… https://t.co/3rH3bCWRFA

112 days ago Retweeten Antwoorden