Blijf op de hoogte van de voortgang!

 

Home N366 - Vaart met veiligheid Infrastructuur Bomen langs de N366

Bomen langs de weg versterken karakteristiek landschap

 

De provincie Groningen is sinds 2007 bezig om van de N366 een volwaardige autoweg te maken. Dat betekent dat alle kruisingen ongelijkvloers worden, dat de weg wordt verbreed en wordt voorzien van een groene middenstreep. Het betekent ook dat de bermen opnieuw ingericht worden. Daarvoor worden er bomen gekapt, verplaatst of herplant.

 

Inpassing van de weg in het landschap

Bij de aanpak van de N366 kijkt de provincie naar de inpassing van de weg in het landschap. Het noordelijke deel van de weg, van Veendam tot Stadskanaal, ligt overwegend in een veenkoloniaal landschap. Daarin past dat de weg, net als nu, tussen bomen ligt. Vanwege de veiligheid komen deze in de bermen op een grotere afstand van de weg.

 

Het zuidelijke deel van de N366 ligt in een ander landschap, namelijk heideontginningsgebied. Om dit te benadrukken en vanwege de verkeersveiligheid, zijn bestaande bomenrijen langs dit deel van de weg weggehaald.

 

Weggedeelte Veendam-Stadskanaal

Tussen Veendam en Nieuwe Pekela, waar de weg wordt verdubbeld, blijft de bomenrij aan de noordkant van de weg staan. De bomen die aan de zuidkant staan, gaat de provincie verplanten, verplaatsen of kappen. Tijdens het verplanten wordt een boom, inclusief kluit, met een verplantschop opgepakt en op een nieuwe plek weer in de grond gezet. Bij het verplaatsen wordt een boom via een sleuf naar een nieuwe plek gesleept zonder dat hij uit de grond wordt gehaald. Dit gebeurt bij grote bomen, die een kluitomvang van vier bij vier meter hebben, omdat ze zo zwaar zijn.

 

Tussen Nieuwe Pekela en Alteveer is aan beide zijden van de weg ruimte nodig voor de verbreding. Daarom gaat de provincie de bomen aan beide kanten van dit wegvak opschuiven. Dat betekent dat de meeste bomen worden gekapt en nieuwe bomen worden herplant. Tussen Alteveer en Stadskanaal gebeurt dit alleen aan de westzijde. Voor de oostzijde ter hoogte van Alteveer wordt nog naar een passende oplossing gezocht.

 

Weggedeelte Stadskanaal-Duitse grens

Tussen Stadskanaal en de Duitse grens heeft de provincie langs de N366 in februari 2015 zo’n 1.100 bomen gekapt. Ook is er ongeveer 3,40 hectare aan struikgewas en bosjes verdwenen. De bomen stonden te dicht op de weg en dat is niet goed voor de verkeersveiligheid.

 

Kappen en herplanten

Het kappen van bomen gebeurt niet zomaar. De provincie houdt bijvoorbeeld rekening met het broedseizoen. Verder worden er niet alleen bomen gekapt, maar ook herplant. Dat gebeurt op twee plaatsen. Ongeveer zestig bomen zijn inmiddels geplant langs de vernieuwde Geert Veenhuizenweg in Veendam. De meeste bomen komen terug in natuurgebied Westerwolde. Dit gebied is onderdeel van het landelijke Natuurnetwerk Nederland, dat als doel heeft om natuurgebieden beter te verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In dit gebied worden binnen drie jaar na het kappen nieuwe bomen aangeplant. De aanpak van de N366 betekent daarmee een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit van de gehele regio.

 

Meer informatie over de werkzaamheden en tekeningen van de nieuwe inrichting zijn te vinden op de pagina 'Landschappelijk en verkeersdeskundig ontwerp'.

N366 Veilig op twitter

N366_Veilig
Vanaf ma 10 mei, 7.00 uur is de parallelweg langs de N366 tussen Pekela en Alteveer gestremd voor alle verkeer. De… https://t.co/YAHxH5hLHE

83 days ago Retweeten Antwoorden

N366_Veilig
?????? | Vanaf dinsdag 6 april wordt de Onstwedderweg tussen de rotonde Pekela-Zuid en de Nieuwe Zuideraanleg afgeslot… https://t.co/3rH3bCWRFA

112 days ago Retweeten Antwoorden